پروژه‌‎ها

1- تعمییرات  و مونتاژ دو دستگاه توربین سولار ساترن ۱۳۰۰ و بازسازی وین های قسمت های داغ

توضیحات:

 • بازرسی و انجام تست های غیر مخرب قطعات توربین دمونتاژ شده
 • اندازه گیری قطعات
 • تامین اسلیپ بیرینگ و کربن سیل و اورینگ های مربوطه توسط تولید کننده های داخلی
 • بازسازی وین ۱وین۲ وین۳ قسمت داغ توربین
 • مونتاژ توربین مطابق با داکیومنت های شرکت سازنده و تصحیح نواقص موجود .
 • استارت موفق و تست توربین در محل سایت

۲- تعمیرات یک دستگاه توربین سولار ساترن MPG1200

توربین مذکور پس از اورهال و عملیاتی شدن در سایت نصب شده و پس از ۱۰۰۰ساعت کار کردن با مشکل مواجه شده بود. که در این مرحله کارفرمای محترم از تیم کارشناسان همکار صنعت بهساز در این زمینه کمک خواسته و تکنسین های مجموعه وارد عمل شده و نقص موجود را برطرف کردند.

کار تعمیرات این توربین پس از مونتاز به شرکت سپرده شد.

 • با بررسی های به عمل آمده و انجام اندازه گیری های مونتازی طبق دستور العمل شرکت سازنده ، مغایرت هایی در اندازه ها یافت شد.
 • تصحیح مغایرت های یافت شده
 • تامین قطعات مصرفی نظیر بیرینگ اسلیو ، کربن سیل و ادرینگ های مصرفی از تولیید کنندگان داخلی
 • در نهایت توربین مونتاژ شده و بدون اشکال روشن شده است.

۳- تعمییرات اساسی۵ دستگاه توربین های نفسکی مدل GTK10منطقه ۲ انتقال گاز

 • اورهال کامل ایستگاهی
 • تمامی بلبرینگ های پمپ های اگزیلاری تعویض، بازدید و سرویس شده
 • تمامی سنسور ها بازرسی و تعمییر شده
 • تمامی مسیر های هوا ، روغن و مایع خنک کاری ، تمیز کاری وسرویس شده است.
 • از عایق های محفظه احتراق بازدید به عمل آمده و مجدد شارژ و بازسازی انجام شده است.
 • سیستم فیلتراسیون هوای ورودی سرویس شده

۴تعمییرات سطح Dدو دستگاه توربوژنراتور SGT700

۵- بازسازی قطعات دو دستگاه توربو ژنراتورSGT800

۶- دمونتاژبازرسی و مونتاژ توربینSGT700پروژه طرح توسعه پالایشگاه آبادان

۷- بالانس در محل SGT800پالایشگاه چهارم پارس جنوبی

۸- بالانس در محل دو دستگاه SGT600

۹- بالانس در محل روتور SGT600سکوی سروش

۱۰- ساخت ابزار مخصوص توربین SGT700

 • – تهیه نقشه وساخت ابزار مخصوص

۱۱- ساخت ابزار مخصوص جهت روتور پاور توربین SGT500

 • – تهیه نقشه و ساخت ابزار مخصوص
 • – بالانس دینامیکی توربین SGT500 و تحویل به کارفرما که پس از بالانس و عودت نصب و راه اندازی شده
فهرست