خدمات

۱- تعمیرات و اورهال توربینهای گازی

 • تعمیرات دوره ای و اتفاقی توربینهای گازی صنعتی در سایت و کارگاه
 • تعمیرات کمپرسورهای گاز ایستگاههای تقویت فشار گاز
 • تعمیرات گیربکسهای کاهنده دور کوپل شونده به توربینهای گاز
 • تعمیرات ژنراتورهای سیستم Power Generation کوپل شونده به توربین گازی
 • نصب و راه اندازی توربینهای گازی صنعتی Mechanical Drive و Power generation
 • نصب و راه اندازی ژنراتورها و گیربکس های کاهنده دور کوپل شونده به توربین های گازی

۲- تخمین عمر و بازسازی قطعات داغ توربینهای گازی

 • بازرسی و تخمین عمر باقیمانده قطعات داغ توربینهای گازی
 • بازسازی قطعات داغ انواع توربین های گازی
 • بازسازی انواع توربوشارژر بلوور و پمپ مکنده و دمنده

۳- ساخت و طراحی انواع ابزار مخصوص و قطعات مصرفی توربین

 • طراحی و ساخت ابزار مخصوص توربینهای گاز
 • طراحی و ساخت کلیه قطعات ماشین کاری دقیق
 • ساخت و بازسازی انواع ماشینهای الکتریکی دوار
 • ساخت و بازسازی قطعات ماشینهای الکتریکی دوار
 • ساخت انواع تجهیزات مونتاژ لوکوموتیو

۴- خدمات قابل ارائه در سایت

 • خدماتVideoscope در سایت و ارائه گزارش فنی
 • خدمات O&M ایستگاهای تقویت فشار گاز
فهرست